Mồm

Tượng trưng cho khả năng diễn đạt và giao tiếp của chúng ta với người khác. Đó là lý do tại sao tất cả những giấc mơ mà chúng ta đang ngậm miệng, bịt miệng, v.v., cho chúng ta thấy nỗi sợ hãi khi biết suy nghĩ của mình và chúng ta sẽ xem xét danh tính của những người khác xuất hiện trong giấc mơ để phân tích điều gì hoàn cảnh kìm nén chúng ta.