Sai lệch

Nếu chúng ta bị biến dạng, sẽ rất thú vị khi nhớ bộ phận nào trong chúng ta là bộ phận xuất hiện biến dạng bởi vì áp dụng biểu tượng tương ứng với bộ phận đó của cơ thể, chúng ta sẽ biết những gì không hoạt động tốt cả trên bình diện vật lý và tâm lý. .