Công nhân

Nhìn thấy công nhân trong giấc mơ của bạn có nghĩa là bạn cần một công việc.