Học viện

Nằm mơ thấy học viện của những nhà thông thái thường có nghĩa là bạn không thích được dạy dỗ và những khoảnh khắc vui vẻ sắp tới. Nếu người nằm mơ là một phụ nữ trẻ, nó có nghĩa là một cuộc hôn nhân mà từ đó cô ấy có thể thu được nhiều lợi nhuận.