Bác sĩ nha khoa

Điềm báo về vấn đề tình cảm, không trung thành.