Housecoat

Nhìn thấy hoặc đeo một chiếc áo khoác trong giấc mơ cho thấy những gợi ý của bạn. Có lẽ bạn cảm thấy rằng mọi người có thể nhìn thấy ý định thực sự của bạn. Biểu tượng cũng có thể chỉ ra sự lơ là liên quan đến tình huống nhất định.