Cái cưa

Mơ thấy mình đang cưa hoặc thấy ai đó đang cưa, cho biết thành tựu và sự hài lòng.