Man of War

Thấy một người đàn ông của chiến tranh trong giấc mơ có nghĩa là đi du lịch và chiến đấu.