Tua vít, Dụng cụ, Xẻng, Vít

Nó chỉ ra mong muốn của chúng tôi để cam kết với sở thích của mình hoặc để hoàn thành một nhiệm vụ mà chúng tôi hiện đang bắt tay.