Thiên đường

Giấc mơ này xuất hiện với mong muốn ngầm đạt được những phẩm chất siêu phàm và cuộc sống vô song nhưng không cần nỗ lực của bản thân. Đằng sau giấc mơ này ẩn chứa xu hướng không hoạt động, tưởng tượng và sự yếu đuối của tính cách.