Cây lê

Nếu chúng ta mơ thấy cây lê đầy quả thì đó là biểu tượng của sự giàu có về vật chất và kết quả về tinh thần. Nếu nó bị khô do thiếu nước hoặc lê bị rụng, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang bỏ bê các vấn đề vật chất, tình cảm hoặc tinh thần. Thấy hoa của cây lê tươi và đẹp là một điềm lành. Nếu hoa héo hoặc rụng, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tật.