Bọc lại

Niềm an ủi tình cảm. Ai đó sẽ ủng hộ sự nghiệp của bạn.