Ôliu

Một hoặc một vài quả ô liu là biểu hiện của sự đau khổ, khó khăn, không hài lòng và nghịch cảnh.