Ho

Gặp phải: buồn phiền, xui xẻo, lận đận, điềm xấu.