Tóc

Theo truyền thống, trong biểu tượng của những giấc mơ, tóc là biểu hiện của năng lượng được kiểm soát bởi ý chí và kiến ​​thức. Và nếu nó là lông trên cơ thể, thì nó tượng trưng cho sức mạnh bản năng bên trong.