Hôn nhau

Hôn một người khác giới chứ không phải bạn đời của chúng ta có nghĩa là điềm báo của sự không chung thủy, nhưng ngược lại, hôn người bạn đời của chúng ta lại cho thấy rằng những thời điểm tốt đẹp đang đến. Hôn xuống đất là dấu hiệu của việc bạn cảm thấy bị làm nhục hoặc sợ hãi trước những hình phạt. Một số tác giả nói thêm rằng nhìn thấy chúng ta trong giấc mơ hôn một người đã chết, định sẵn di sản. Ngoài ra trong giấc mơ này, chúng ta phải lưu ý rằng nó có thể cho thấy xu hướng tình dục bị kìm nén.