Rùa

Nằm mơ thấy rùa có thể biểu thị rằng bạn đang đi quá chậm nhưng chắc chắn sẽ tiến bộ trong cuộc sống. Một cách hiểu khác cho rằng rùa tượng trưng cho sự bảo vệ và an ninh.