Quán rượu

Ở trong quán rượu với bạn bè: niềm vui và sự thoải mái. Ở trong quán rượu một mình: Kinh tởm và có lẽ là xấu hổ. Hợp lệ tất cả các tài liệu của bạn.