Ngoằn ngoèo

Thấy một đường ngoằn ngoèo trong giấc mơ thể hiện sự thiếu quyết đoán và / hoặc hành vi thất thường. Nó cũng có thể chỉ ra rằng bạn cảm thấy phòng thủ trong một tình huống nhất định.