Nhào lộn

Thường chỉ ra, đặc biệt khi trong giấc mơ chúng ta là người nhào lộn, tiềm ẩn sự bất ổn trong một số khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Dù bạn giữ thăng bằng hay bạn bị ngã, giấc mơ này luôn ghi nhớ cho chúng ta sự cần thiết phải thận trọng và khôn khéo trong các dự án của mình.