Gió

Gió phản ánh những thay đổi cuộc sống. Mơ thấy gió thổi tượng trưng cho sức mạnh, nghị lực và sức chịu đựng. Mơ thấy một cơn gió mạnh hoặc dữ dội có nghĩa là bị kích động và rắc rối. Bạn sẽ cần rất nhiều sức mạnh để vượt qua một tình huống nào đó.