Dấu hiệu

Nếu có áp phích, cảnh báo hoặc dấu hiệu, chẳng hạn như tín hiệu giao thông trong giấc mơ, ý nghĩa của những dấu hiệu đó thường áp dụng tương tự đối với cuộc sống của người mơ. Đó là giấc mơ cảnh báo người mơ về những khó khăn sắp tới sẽ xuất hiện nếu chúng ta không thay đổi hành vi của mình. Điều này cũng áp dụng cho các tín hiệu khác, chẳng hạn như chỉ dẫn của ai đó, ví dụ như cảnh sát giao thông.