Khách du lịch

Thấy một khách du lịch trong giấc mơ cho thấy rằng bạn đang giúp đỡ người khác. Mơ thấy bạn là khách du lịch cho thấy rằng bạn đang không an toàn trong môi trường sống của mình.