Mưa

Mưa hoặc bão làm tăng cơn thịnh nộ, giận dữ và các vụ kiện tụng. Mưa phùn có nghĩa là bất ngờ có thể thuận lợi hoặc không thuận lợi.