Nắm tay

Một cái nắm chặt tay luôn là một mối đe dọa, mang đến biểu hiện của bạo lực.