Cầu nguyện

Mơ thấy bạn đang cầu nguyện là bạn nhất định phải gạt bỏ một vấn đề cụ thể nào đó. Giấc mơ cũng có thể chỉ ra rằng bạn phải tha thứ cho ai đó.