đồng cỏ

Nhìn thấy một đồng cỏ trong giấc mơ của bạn đại diện cho sự thẳng thắn và an toàn. Bạn dành thời gian để đánh giá cao những thành quả đạt được.