Tham dự

Tham dự một buổi lễ báo hiệu một sự thay đổi thuận lợi. Dự tiệc chiêu đãi có nghĩa là niềm vui gia đình. Đó là bạn tham dự một người bệnh, thất bại trong các dự án của bạn. Khi chăm sóc một người sắp chết, chúng ta kết thúc một giai đoạn và bắt đầu một giai đoạn khác với những khả năng mới.