Ngọn lửa

Ngọn lửa tượng trưng cho trí tuệ. Mơ thấy ngọn lửa có nghĩa là đam mê hoặc tình yêu thất vọng, cũng chỉ ra một tình yêu thuần túy. Ngọn lửa không khói bốc thẳng lên trời tượng trưng cho trí tuệ và sự thông minh tuyệt vời. Ngọn lửa bập bùng tượng trưng cho trí tuệ, tinh thần quên mình. Mơ thấy mình bị ngọn lửa đe dọa biểu thị sự sợ hãi khi phải đối mặt với một hoạt động hoặc tình huống. Mơ thấy mình thăng tiến mà không bị trừng phạt trong ngọn lửa phản ánh một quyết định vững vàng để vượt qua mọi trở ngại.