Đất

Khi mảnh đất trồng trọt đang sinh hoa kết trái tốt xuất hiện trong giấc mơ, nó luôn có nghĩa là thịnh vượng và hạnh phúc. Ngược lại, nếu mảnh đất trông bị bỏ hoang, đây luôn là dấu hiệu của sự thất bại và thất vọng. Nếu trong giấc mơ, người mơ thấy mình dính đầy bùn đất, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải chịu tủi nhục và tổn thất về tài chính.