Toa xe ga

Mơ thấy hoặc lái xe ga trong giấc mơ ám chỉ gia đình bạn và những vấn đề xung quanh họ.