Tuyết

Cho biết mối quan hệ nguội lạnh, ly hôn hoặc ly thân. Môi trường gia đình căng thẳng, trở ngại.