Ngựa rằn

Ngựa vằn trong giấc mơ đại diện cho sự cân bằng hoàn hảo, thống nhất, hài hòa và thu hút các mặt đối lập. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn đã chi tiêu quá nhiều cho sự tầm thường của mình và cần một chút ổn định.