Tử vong

Một người chết có nghĩa là điềm xấu, sự tàn phá, mất mát hoặc đổ nát. Nói chuyện với người chết có nghĩa là không thể hoặc bất lực để giải quyết những xung đột nhất định. Xem cái chết của một người đã chết là dấu hiệu của một niềm đam mê quá mức. Một người chết bên trong quan tài đại diện cho những vấn đề khó vượt qua. Việc chôn cất người chết báo trước những sự kiện và nghịch cảnh chết người.