Bói bài

Nói chung, nằm mơ thấy tarot là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn có nhiều mối quan tâm về vận mệnh của chính mình và bạn muốn giải quyết chúng. Trong hầu hết các trường hợp, nó không phải về một số loại dự đoán, và nó chỉ nói với bạn rằng đừng tuyệt vọng, hãy làm những điều đúng đắn và kiên nhẫn. Nằm mơ thấy một lá bài tarot cụ thể thường không mang lại dấu hiệu nào, trừ khi người mơ không có thái độ thô tục trong những vấn đề này. Trong trường hợp này, ý nghĩa của lá bài xuất hiện trong giấc mơ có xu hướng giống với ý nghĩa của lá bài đó trong bất kỳ bài đọc tarot nào.