Khao khát

Mơ thấy khao khát điều gì đó hoặc ai đó cho thấy khoảng trống trong cuộc sống của bạn. Bạn cần lấp đầy khoảng trống này. Mặt khác, bạn có thể xóa một số thói quen cũ hoặc từ chối một cái gì đó sẽ được cung cấp.