Gan

Điều gì xảy ra với lá gan trong giấc mơ phản ánh điều gì sẽ xảy ra đối với lòng dũng cảm hay sự giàu sang của người nằm mơ.