Cát

Nếu bạn mơ thấy cát cho thấy rằng bạn đang bất an vì bạn không cảm thấy như mình đang ở trên một nền đất vững chắc.