Ngạt

Nếu người mơ thấy mình bị ngạt thở trong giấc mơ, đó là điềm báo cho sự đa dạng, trở ngại và mệt mỏi vì đã phải trải qua một cuộc đấu tranh khó khăn mà không thu được kết quả quý giá nào. Đó là lời cảnh báo về việc chúng ta phải chịu quá nhiều sức ép từ đối thủ. Nhìn thấy một người khác bị ngạt thở có nghĩa là bạn sẽ vượt qua khó khăn và bạn sẽ có quyền và kiểm soát hoàn toàn kẻ thù của mình. Ngạt lửa trong giấc mơ ngụ ý rằng chúng ta đã mệt mỏi, mất tinh thần và chúng ta thiếu sức mạnh cần thiết để tiếp tục chiến đấu.