Cưa tay

Trong những giấc mơ, cái cưa và cái cưa tay là biểu tượng của mong muốn kết thúc một cách triệt để và dứt điểm tình huống hoặc xung đột, mà trong hầu hết các trường hợp đều xuất phát từ gia đình, công việc hoặc doanh nghiệp của bạn. Tùy thuộc vào những gì bạn cắt trong giấc mơ, là một dấu hiệu cho thấy vấn đề là gì, hoặc các khía cạnh của tình huống mà chúng ta phải giải quyết một lần và mãi mãi. Giấc mơ này có xu hướng cho thấy rằng có một ý tưởng thường làm chúng ta lo lắng dữ dội, nhưng chúng ta không nên lo lắng quá nhiều về nó, vì giải pháp sẽ tự hiển thị.