Bài học

Giấc mơ này thường xảy ra bởi vì người mơ có cảm giác tội lỗi vì điều gì đó mà anh ta có ý thức hoặc vô thức tin rằng mình đã làm sai. Nó cũng có thể là vì điều gì đó mà anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên làm, nhưng đã không làm. Trong hầu hết các trường hợp, chính nội dung thực tế của bài giảng được nghe trong giấc mơ có thể cho chúng ta một dấu hiệu rõ ràng hơn rằng chúng ta đã làm gì sai để chúng ta có thể sửa chữa nó.