Đến tháng ba

Nếu một người đàn ông trẻ mơ thấy mình đang diễu hành theo nhạc võ, điều đó cho thấy rằng anh ta muốn nhập ngũ. Khi một phụ nữ trẻ mơ về những người lính đang diễu hành trong một cuộc diễu hành cho thấy rằng cô ấy muốn có quan hệ tình cảm tốt hơn với một quân nhân hoặc một người đàn ông chính trị. Tuy nhiên, những mong muốn này, trong trường hợp cô ấy tiết lộ chúng hoặc không, bằng cách nào đó có thể làm mất uy tín của cô ấy.