Roi da

Nó tượng trưng cho sự thống trị và quyền lực. Vì vậy, nó được hiểu là một lời cảnh báo vì chúng ta đang có những quyết định độc đoán hoặc cũng có thể có nghĩa là có nguy cơ bị làm nhục.