Chấp hành

Mơ thấy bạn đang hiện diện một vụ hành quyết luôn là một giấc mơ xấu, vì nó thông báo những mối quan tâm nghiêm trọng, mặc dù chúng có tính chất đạo đức. Mơ thấy bạn bị kết án hành quyết, nhưng việc hành quyết như vậy bị hoãn lại, điều đó cho thấy bạn sẽ thành công trong những khó khăn sắp tới, cũng như chống lại kẻ thù của mình.