Vực sâu

Giấc mơ như vậy rất phổ biến ở trẻ em, và ở người lớn thường đi kèm với sự đau khổ, biểu thị nỗi sợ hãi sẽ rơi vào tình huống thảm khốc. Một khi chúng ta tỉnh táo, có thể là tốt để phân tích, điều tra cơ sở mà hành động của chúng ta được giải quyết, từ quan điểm đạo đức, kinh tế, tình cảm, v.v.,. Có thể giấc mơ đang nói với chúng ta về nỗi sợ hãi khi cho những gì chúng ta coi là bản năng thấp hơn. Nếu chúng ta mơ thấy chúng ta rơi xuống vực sâu nhưng chúng ta đã thoát ra khỏi nó, hoặc chúng ta buộc phải vượt qua nó trên một lối đi yếu, điều đó có nghĩa là có khả năng để giải quyết tình huống và giành lại hạnh phúc, nhưng tất cả những điều này sau cùng nỗ lực. Nếu chúng ta nhìn thấy vực thẳm nhưng chúng ta không rơi vào đó, điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn cảm thấy mình đang kịp thời tránh khỏi những tệ nạn đang đe dọa chúng ta.