Gác xép

Mơ thấy mình leo lên gác mái gợi ý thói quen sống ảo tưởng, lý thuyết nào đó, luôn sống xa rời thực tế, khách quan, chức năng hoặc tình huống thực tế. Khi một người phụ nữ mơ thấy mình lên một tầng áp mái, điều đó có nghĩa là cô ấy đang sống trong sự phù phiếm, ích kỷ và “sự vĩ đại” của chính mình.