De-kernel, thresh

Trong giấc mơ, tách ngũ cốc khỏi (thực vật), điển hình là có vẩy, có nghĩa là bạn đang nói chuyện phiếm về cuộc sống riêng tư của bạn.