Bình minh

Nằm mơ thấy mình đang hình dung về bình minh trong ngày là điềm báo cho sự thành công, sức khỏe và những khởi đầu mới. Nằm mơ thấy bình minh mà không thấy nó, có thể cho thấy bạn phải kiểm soát chi tiêu của mình hoặc bạn sẽ tự rước họa vào thân.