Thùng, Cuba

Nó thông báo sự thịnh vượng và càng chứa nhiều rượu thì sự dồi dào, thành công và thịnh vượng càng lớn. Nếu nó chứa nước, rượu, dầu, chúng ta sẽ thất bại do quá tham vọng. Nếu chứa những chiếc áo khoác, nó thể hiện rằng chúng ta không bao giờ thiếu những thứ không thể thiếu nhất.