Xe cứu thương

Xe cứu thương thể hiện sự thận trọng. Giấc mơ này có thể cho thấy khả năng xảy ra một cái chết dữ dội.